E-healthplatform in de eigen regio

PRO Praktijksteun is een zorgorganisatie die ernaar streeft de GGZ-zorg te verbeteren met, waar mogelijk en gewenst, ook digitale ondersteuning. Sinds 2014 wordt regionaal zowel e-health als consultatie verzorgd, waarbij iedere regio (vaak via de zorggroep/huisartsenorganisatie) haar platform in de eigen kleur en smaak kan toepassen. Met de start van Evie, dat staat voor ‘e-health voor iedereen’, is de benodigde ervaring opgedaan binnen het sociaal domein, preventie en online zelfhulp. Nu is het moment daar voor de volgende stap: een e-healthplatform voor iedereen waarin alles binnen de regio samenkomt. 

E-health voor iedereen
“E-health voor iedereen” biedt voor iedere regio één relevante plek online waar alles van en voor de regio samenkomt: de sociale kaart, e-health, consultatie, preventie, lokale initiatieven.

Het gaat hierbij dus om één e-healthplatform in de regio voor de gehele keten. Eén platform dat er onder andere voor zorgt dat patiënten, bij een doorverwijzing, niet opnieuw moeten beginnen met een module waarmee ze bij de POH-GGZ al gestart waren. En één platform waarin gegevens juist onthouden worden. De patiënt blijft hierdoor toegang houden tot zijn of haar werk, modules, dagboeken en psycho-educatie.

Contactgegevens
Wil je meer weten over de mogelijkheden van een e-healthplatform in jouw regio? Vraag via onderstaand formulier meer informatie op of neem contact op met Judith van Haare via j.vanhaare@praktijksteun.nl of 040-2982842.

Vraag meer informatie aan